Privacybeleid

LAATSTE WIJZIGING: 17/5/2018

Warner Chappell Music Holland (“WCMH”)en haar dochterondernemingen vinden privacyvraagstukken belangrijk en willen dat u weet hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Dit Privacybeleid beschrijft onze werkwijze in relatie tot de gegevens die wij of onze externe dienstverleners verzamelen via bepaalde steeds door ons beheerde websites, web properties (bijv. widgets en apps) en mobiele apps (“Mobiele Apps”) in ons bezit, die gekoppeld zijn aan dit Privacybeleid (aangeduid als “property” of gezamenlijk als “Properties”). Door Persoonsgegevens (als hieronder omschreven) via de Properties aan ons te verstrekken, geeft u aan dit Privacybeleid gelezen te hebben en de voorwaarden en condities te hebben begrepen.

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op en is ook niet verantwoordelijk voor de privacy, gegevens of andere werkwijzen van derden, waaronder Facebook, Inc., Apple Inc., Google LLC, Microsoft Corp., mobiele providers, onze artiesten, onze partners of externe partijen die een site of Property exploiteren waarnaar een Property een koppeling bevat. Bovendien houdt het opnemen van een koppeling op een Property geen goedkeuring in van of gelieerdheid met de gekoppelde site of Property door ons of door onze artiesten of onze partners. Houd er rekening mee dat de Properties mogelijk ook toegang hebben tot bepaalde gegevens en die rechtstreeks kunnen indienen (bijvoorbeeld via een software-app of dienst van derden die beschikbaar is door of in verbinding met een Property) bij derden als Facebook of bij een applicatieplatform, zoals Apple’s Appstore of Google Play. Dergelijke gegevens worden rechtstreeks door u bij deze derden ingediend; dit Privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die u ingediend heeft.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Vanuit de Properties worden twee soorten gegevens verzameld: Persoonsgegevens en Overige Gegevens “Persoonsgegevens” zijn gegevens die persoonsgebonden zijn. “Overige Gegevens” zijn alle gegevens die niet uw specifieke identiteit onthullen. Als op grond van de toepasselijke wetgeving vereist is dat wij Overige Gegevens als Persoonsgegevens behandelen, dan kunnen wij die gebruiken en openbaar maken voor de doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken, zoals uiteengezet in dit Beleid. Overige Gegevens worden hieronder afzonderlijk beschreven onder de kop "OVERIGE GEGEVENS".
Wij en onze externe dienstverleners kunnen de volgende gegevens van u verzamelen:

 • Naam
 • Postadres (inclusief factuur- en verzendadressen)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Creditcard- en betaalkaartnummer
 • Inhoud van een winkelmandje

Verzamelen van Persoonsgegevens

Wij en onze externe dienstverleners verzamelen Persoonsgegevens via de Properties op verschillende manieren, onder andere:

 • Via de Properties
  • Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen via de Properties, wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor nieuwsbrieven of andere berichten via de Properties, of een aankoop of verzoek doet.
 • Offline
  • Wij kunnen uw Persoonsgegevens offline verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u ons gegevens verstrekt bij een concertzaal.
 • Vanuit andere bronnen
  • Wij kunnen uw Persoonsgegevens via andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld:
   • openbaar toegankelijke databases
   • marketing partners wanneer zij gegevens met ons delen in verband met marketing- en reclamecampagnes die met ons bedrijf te maken hebben;
  • Als u uw social media account of een ander account gebruikt om deel te nemen aan onze wedstrijden, competities of promoties, deelt u bepaalde Persoonsgegevens van uw social media of ander account met ons, bijvoorbeeld, uw naam, e-mailadres, foto, contacten en alle overige gegevens die toegankelijk voor ons zijn of door u toegankelijk worden gemaakt wanneer u een dergelijk account gebruikt.
 • U heeft geen wettelijke of contractuele verplichting om ons Persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u bijvoorbeeld deelneemt aan de verschillende mogelijkheden die via de Properties worden aangeboden, verzamelen wij uw Persoonsgegevens om u (of ons) in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de Properties.

Hoe gebruiken wij Persoonsgegevens

Onze externe leveranciers en wij gebruiken Persoonsgegevens voor de volgende bedrijfsdoeleinden waaronder:

 • Het bieden van de functionaliteit van de Properties en het voldoen aan uw verzoeken.
  • Het aan u verstrekken van de functionaliteiten van de Properties, zoals het regelen van toegang tot uw aangemelde account en het bieden van de bijbehorende klantenservice.
  • Het beantwoorden van uw vragen en voldoen aan uw verzoeken wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren of op een andere manier - bijvoorbeeld wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt of wanneer u informatie vraagt over onze Properties.
  • Het aan u toesturen van administratieve gegevens, waaronder informatie over de Properties en wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid.
  • Het voltooien en afwikkelen van uw aankoop, bijvoorbeeld om uw betalingen te verwerken, uw bestelling aan u te leveren, met u over uw aankoop te communiceren en u van de bijbehorende klantenservice te voorzien.
  • U toe te staan via de Properties berichten te versturen aan een vriend (bijvoorbeeld muziekclips of informatie over artiesten). Door deze functionaliteit te gebruiken, laat u ons weten dat u gerechtigd bent de naam en het e-mailadres van uw vriend te gebruiken en aan ons te verstrekken.
  Wij zullen deze activiteiten uitvoeren om onze contractuele verhouding met u te regelen en/of aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • U voorzien van onze nieuwsbrief en/of andere marketingmaterialen en het delen op sociale media vergemakkelijken
  • Het toesturen van marketingberichten waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn, en waarvoor u heeft aangegeven deze te willen ontvangen, (ook, zonder beperkingen, door onze externe dienstverleners die direct mail, e-mails en andere soorten reclame).
  • U sms’jes te sturen met gebruik van uw telefoonnummer, bijv. als u met dit nummer hebt deelgenomen aan een sweepstake en u heeft aangegeven dat u die zou willen ontvangen. Houd er alstublieft rekening mee dat er mogelijk bericht- en datatarieven van toepassing zijn. U dient bij uw mobiele serviceprovider na te gaan welke datasnelheden van toepassing zijn. U kunt altijd "HELP" sms’en voor meer informatie over sms’jes. Indien aanvullende regels worden gegeven in verband met specifieke abonnementen op sms’jes, zijn die regels ook van toepassing en prevaleren deze in het geval dat ze in strijd zijn met dit Privacybeleid.
  • Om de functionaliteit voor sociaal delen die u gebruikt te vergemakkelijken.
  Wij voeren deze activiteit met uw toestemming uit.
 • Analyse van Persoonsgegevens voor bedrijfsrapportages en het bieden van gepersonaliseerde diensten.
  • Het analyseren of voorspellen van de voorkeuren van onze gebruikers om gebundelde trendrapportages op te stellen over het gebruik van onze digitale content zodat wij onze Properties kunnen verbeteren.
  • Het personaliseren van uw ervaring met de Properties op uw IP-adres te gebruiken door op u toegesneden content, producten en aanbiedingen voor te stellen.
  Wij zullen gepersonaliseerde diensten aanbieden met uw instemming of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.
 • U de kans geven deel te nemen aan sweepstakes, wedstrijden of andere promotionele acties.
  • U laten deelnemen aan sweepstakes, wedstrijden en vergelijkbare promotionele acties met gebruik van uw e-mailadres en deze activiteiten beheren. Sommige activiteiten hebben aanvullende regels, die aanvullende informatie kunnen bevatten over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken, daarom raden wij u aan deze regels zorgvuldig te lezen; in geval van strijd tussen dergelijke regels en dit Privacybeleid, gelden deze regels.
  Wij gebruiken deze informatie om onze contractuele verhouding met u te regelen.
 • Het bundelen en/of anonimiseren van Persoonsgegevens.
  • We kunnen Persoonsgegevens bundelen en/of anonimiseren zodat deze niet langer als Persoonsgegevens worden beschouwd. Wij doen dit om andere data voor ons (eigen) gebruik te genereren die wij kunnen gebruiken en openbaar kunnen maken voor welk doel dan ook.
  Wij voeren deze activiteit uit omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.
 • Het bereiken van onze bedrijfsdoelstellingen.
  • Data-analyse, bijvoorbeeld om het rendement van onze Properties te verbeteren;
  • Audits, om te controleren of onze interne processen functioneren zoals zij bedoeld zijn en in overeenstemming zijn met wettelijke, reglementaire of contractuele vereisten;
  • Ten behoeve van fraude- en veiligheidstoezicht, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsdiefstal te ontdekken en te voorkomen;
  • Om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
  • Om onze huidige producten en diensten te versterken, te verbeteren of te wijzigen;o Om trends in het gebruik vast te stellen, bijvoorbeeld om te bepalen welke onderdelen van onze Properties het relevantst zijn voor de gebruikers;
  • Om de effectiviteit van reclamecampagnes te bepalen, zodat wij onze campagnes kunnen afstemmen op de behoeften en interesses van onze gebruikers; en
  • Om onze bedrijfsactiviteiten te exploiteren en uit te breiden, bijvoorbeeld door te bepalen welke onderdelen van onze Properties het relevantst zijn voor onze gebruikers zodat wij onze energie kunnen richten op het tegemoetkomen aan de behoeften van onze gebruikers.
  Wij voeren deze activiteiten uit om onze contractuele verhouding met u te regelen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Openbaar maken van Persoonsgegevens
Wij maken Persoonsgegevens openbaar:

 • Aan onze partners voor de doeleinden die zijn beschreven in dit Privacybeleid.
  • U kunt de lijst en vestigingen van onze partners hier raadplegen.
  • Warner Music Inc. is verantwoordelijk voor het beheer van Persoonsgegevens die gezamenlijk worden gebruikt.Warner Music Inc. is the party responsible for the management of jointly-used Personal Information.
 • Aan onze externe dienstverleners (en in sommige gevallen, onze partners), om de diensten die zij ons verlenen te vergemakkelijken
  • Hieronder kunnen begrepen zijn de verleners van diensten als hosting, data-analyse, verwerking van betalingen, afwikkelen van bestellingen, voorzien in infrastructuur, IT-diensten, klantenservice, e-mailbezorging, verwerking van creditcards, audits en andere vergelijkbare diensten die hen in staat stellen dergelijke diensten te leveren.
 • Aan derden, om hen toe te staan u marketingberichten te sturen die passen bij uw keuzes.
  • Niet-gelieerde derden of hun verkopers, om hen toe te staan in online en offline media marketingberichten aan u te sturen, of ervoor te zorgen dat die worden gestuurd.
  • Onze artiesten (onder wie ook bandleden van de artiesten, indien van toepassing) en hun vertegenwoordigers, zodat de artiesten en hun vertegenwoordigers deze informatie kunnen gebruiken om u berichten te sturen (waaronder marketingberichten) waarvan zij denken dat die voor u relevant kunnen zijn, met inbegrip van bijvoorbeeld het geval dat u (a) zich aanmeldt voor de verzendlijst van de betreffende artiest en/of om de nieuwsbrieven van deze artiest te ontvangen, (b) u zich inschrijft bij de website van de betreffende artiest, of (c) op een andere wijze hebt aangegeven dat u informatie en/of marketingberichten van de betreffende artiest wilt ontvangen. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van Persoonsgegevens door artiesten en hun vertegenwoordigers.
  • Aan een betrokken artiest die niet langer aan ons is verbonden, als u heeft aangegeven belangstelling voor een dergelijke artiest te hebben (bijvoorbeeld door u in te schrijven via de website van de artiest)
 • Aan derden die wedstrijden, sweepstakes en soortgelijke promotionele acties sponsoren zodat zij deze wedstrijden, sweepstakes en promoties kunnen faciliteren en administreren.
 • Door de Properties te gebruiken, kunt u ervoor kiezen om Persoonsgegevens openbaar te maken
  • Op of via message boards, chat, profielpagina’s en blogs en andere diensten waarop u informatie en materiaal kunt posten. Houd er rekening mee dat alle informatie en materialen die u plaatst of deelt op of met een Property publieke informatie wordt en als zodanig beschikbaar voor bezoekers van een dergelijk Property en voor een breder publiek en/of verspreid kan worden op het internet en via andere mediakanalen voor een nog breder publiek. Houd er bovendien rekening mee dat wij op grond van onze Gebruiksbepalingen (zie https://www.wminewmedia.com/cookies/de/) bepaalde rechten behouden op de gegevens en materialen die u op of via de Properties post, en wij mogelijk dergelijke gegevens en materialen gebruiken en openbaar maken (met inbegrip van alle Persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen) in overeenstemming met onze Gebruiksbepalingen. Wij raden u met klem aan zeer voorzichtig te zijn wanneer u besluit uw Persoonsgegevens of Overige Gegevens op of via de Properties openbaar te maken. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK OF HET OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS DIE U VRIJWILLIG OPENBAAR MAAKT VIA EEN PROPERTY.

Overige vormen van gebruik en Openbaar maken
Wij gebruiken en vermelden uw Persoonsgegevens ook waar dit noodzakelijk of relevant is, met name wanneer wij een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen:

 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
  • Dit kan wetgeving buiten uw woonland betreffen.
 • Om te reageren op verzoeken van overheids- en regeringsinstanties.
  • Dit kan instanties buiten uw woonland betreffen.
 • Om samen te werken met de rechtshandhaving.
  • Bijvoorbeeld wanneer wij voldoen aan verzoeken en vorderingen op het gebied van rechtshandhaving.
 • Vanwege andere juridische redenen
  • Om nakoming van onze voorwaarden af te dwingen
  • Om onze activiteiten of die van onze partners of artiesten te beschermen; o Om onze rechten, privacy, veiligheid of bezit, of dat van onze partners, onze artiesten, u of anderen te beschermen; of
  • Om ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen te benutten of de schade te beperken die wij mogelijk lijden.
 • In verband met een verkoop of zakelijke transactie.
  • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het openbaar maken of doorgeven van uw Persoonlijke Gegevens aan een derde in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere vervreemding van het geheel of een deel van ons bedrijf, vermogen of kapitaal (daaronder begrepen in het kader van een faillissement of vergelijkbare procedures). Onder dergelijke derden kunnen bijvoorbeeld ook een verkrijgende entiteit en haar adviseurs worden begrepen.

Bewaartermijn
Wij zullen uw Persoonsgegevens, gelet op de doelstelling(en) waarvoor die werden verkregen, zo lang als nodig of toegestaan is bewaren - conform de toepasselijke wetgeving.
De criteria die wij gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen zijn:

 • De duur van de periode waarin wij een doorlopende relatie met u hebben en u de Properties verstrekken (bijvoorbeeld zo lang als u een account bij ons heeft of de Properties blijft gebruiken);
 • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij gedurende een bepaalde periode een administratie bijhouden van uw transacties voordat wij die kunnen vernietigen);
 • Of bewaren raadzaam is, gelet op onze juridische positie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaring, rechtsprocedures of reglementaire onderzoeken)

Gevoelige informatie
Wij verzoeken u op of via de Properties of anderszins geen gevoelige Persoonsgegevens aan ons te sturen en die niet aan ons bekend te maken (zoals uw BSN, gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond).

OVERIGE GEGEVENS

Overige gegevens die wij kunnen verzamelen
Wij en onze externe dienstverleners kunnen Overige Gegevens verzamelen (hierboven omschreven), zoals:

 • Browser- en apparaatgegevens
 • Mobiele App-gebruiksdata
 • Logbestanden van de server
 • Gegevens die zijn verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën. Als u binnen de EER gevestigd bent, lees dan ons cookiebeleid op https://www.wminewmedia.com/cookies/de/ voor meer informatie over ons gebruik van cookies.
 • Geografische locatiegegevens
 • Demografische gegevens en andere niet tot een persoon herleidbare gegevens die door u zijn verstrekt
 • Gegevens over de manier waarop u de Gebundelde Gegevens van de Properties gebruikt

Hoe wij overige gegevens verzamelen
Wij en onze externe dienstverleners kunnen op verschillende manieren Overige Gegevens verzamelen, onder andere:

 • Via uw browser of uw apparaat: Bepaalde gegevens worden door de meeste browsers verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, het type apparaat (Windows of Macintosh), de schermresolutie, versie van het besturingssysteem, type en versie van de internetbrowser en het type en de versie van de Property die u gebruikt. Wij en onze dienstverleners kunnen ook de unieke apparaat-identificatie verzamelen die door ons of onze dienstverleners is toegewezen aan het apparaat van waaruit u toegang krijgt tot een Property en andere transactie-informatie van het apparaat. Wij en onze dienstverleners kunnen deze informatie gebruiken om content en advertenties aan het apparaat te verzenden.
 • Via uw gebruik van Mobiele Apps: Wanneer u een Mobiele App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze dienstverleners Mobiele App-gebruiksdata volgen en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de Mobiele App op uw apparaat toegang krijgt tot onze servers en welke gegevens en bestanden gedownload zijn op de Mobiele App op basis van het nummer van uw apparaat.
 • Via logbestanden van de server: Een Internetprotocol (IP)-adres is een nummer dat automatisch door uw Internet Service Provider (ISP) wordt toegewezen aan het apparaat van waaruit u toegang krijgt tot een Property en het wordt telkens wanneer u de Property bezoekt automatisch geïdentificeerd en gelogd in de logbestanden van onze server, samen met het tijdstip van het bezoek en de activiteit op de Property. Wij en onze dienstverleners gebruiken IP-adressen voor doeleinden als het berekenen van de hoogte van de benuttingsgraad van de Property, het helpen vaststellen van serverproblemen, het beheren van de Properties en het bepalen van uw geografische locatie.
 • Gebruik van cookies: Wij en onze dienstverleners kunnen cookies, pixeltags, webbakens, Adobe Flashtechnologie (onder andere Flash Local Stored Objects (“Flash LSO's”)) en andere vergelijkbare technologieën gebruiken om u, onder meer, nog beter van dienst te zijn met meer informatie op maat over onze producten en diensten en die van derden, om de doorlopende toegang tot en het gebruik van de Properties te vergemakkelijken, en om informatie over uw gebruik van de Properties te verzamelen en op te slaan. Pixeltags en webbakens kunnen bijvoorbeeld samen met een Property worden gebruikt om, onder meer, de handelingen van dergelijke gebruikers van de Property te volgen, het succes van marketingcampagnes te meten en statistieken op te stellen over dit gebruik en het responspercentage van de Property.
  • Als u niet wilt dat er gegevens worden verzameld via cookies, bestaat er op de meeste apparaten waarmee u toegang krijgt tot de Properties een eenvoudige procedure waarmee u het gebruik van cookies kunt weigeren. Ga voor meer informatie over cookies naar http://www.allaboutcookies.org/. Mogelijk zijn sommige of alle functies, functionaliteiten en promotionele acties die toegankelijk zijn via de Properties mogelijk niet toegankelijk voor u als u ervoor kiest cookies te weigeren.
  • Als uw apparaat Flash LSO’s opslaat, en als u niet wilt dat de Flash LSO’s op het apparaat waardoor u toegang heeft tot de Properties worden opgeslagen, dan kunt u met het Website Storage Settings Panel de instellingen van uw Flash Player aanpassen zodat de in Flash LSO-opslag opgenomen tools worden geblokkeerd. U kunt de Flash LSO’s ook beheren door naar het Global Storage Settings Panel te gaan en de instructies te volgen (daaronder kunnen ook instructies vallen die bijvoorbeeld uitleggen hoe bestaande Flash LSO’s kunnen worden verwijderd (op de Macromediasite aangeduid als "informatie"), hoe u kunt voorkomen dat Flash LSO’s op uw apparaat worden geplaatst zonder dat het u wordt gevraagd, en (voor Flash Player 8 en later) hoe u Flash LSO’s kunt blokkeren die niet worden aangeleverd door de beheerder van de pagina waar u zich op dat moment bevindt). Houd er rekening mee dat het zo instellen van de Flash Player dat het accepteren van Flash LSO’s wordt beperkt of begrensd de functionaliteit van bepaalde Flash-toepassingen kan verminderen of vertragen, waaronder mogelijk Flash-toepassingen die worden gebruikt met de Properties of met onze content. Wij verwachten van onze dienstverleners en technologieleveranciers dat zij zich houden aan uw beslissing om Flash LSO´s te beperken of te begrenzen, maar wij kunnen niet garanderen dat zij dit ook echt doen.
  • Het gebruik van deze technologieën stelt onze verkopers (en derden en hun verkopers) in staat om advertenties over onze producten en diensten en die van anderen te leveren wanneer u de Properties of andere apps gebruikt, of websites of web properties op het internet op uw apparaten bezoekt. Deze partijen kunnen zogenaamde "pixeltags", "webbakens", "clear GIFs" of vergelijkbare technologieën op het apparaat plaatsen waarmee u toegang hebt tot de Properties en andere apps of websites op het gehele internet, en zij kunnen ook cookies van externe partijen plaatsen of herkennen wanneer u de Properties of andere apps, websites of web properties gebruikt. Mogelijk gebruiken zij deze technologieën samen met de gegevens die zij over uw onlinegebruik verzamelen om u te herkennen op de apparaten die u gebruikt, zoals een mobiel apparaat of een laptop. Deze verkopers en derden kunnen op de verschillende apparaten die u gebruikt de gegevens gebruiken over uw bezoeken aan de Properties en andere apps, websites of web properties (met uitzondering van uw naam, adres en telefoonnummer), en ook de gegevens die zijn ontvangen van derden, om advertenties voor ons en anderen aan te bieden over goederen en diensten die u mogelijk interesseren. Mocht u nadere informatie wensen over deze werkwijze, bezoek dan het Network Advertising Initiative via www.networkadvertising.org of de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info. U kunt die sites ook bezoeken om u af te melden voor deze manier van adverteren op de desktop en mobiele browsers op het specifieke toestel waarmee u toegang hebt tot dit Privacybeleid.
  • Onze Properties reageren niet op volg-mij-niet-signalen van uw browser.
 • Geografische locatiegegevens: Als u locatiegebonden producten of diensten gebruikt, kan het zijn dat u ons locatiegegevens stuurt. Wanneer u een locatiegebonden dienst gebruikt, kunnen wij gegevens verzamelen en verwerken over uw exacte geografische locatie, zoals de GPS-signalen die door een mobiel apparaat worden verzonden. Wij en onze externe dienstverleners en partners kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u gepersonaliseerde diensten, content en advertenties te bieden die op uw locatie gebaseerd zijn. In sommige gevallen kunt u dit gebruik van de locatie van uw apparaat toestaan of afwijzen, maar als u ervoor kiest om dit gebruik af te wijzen, kunnen wij u niet voorzien van de toepasselijke gepersonaliseerde diensten en content.
 • Van u: Wij kunnen demografische gegevens verzamelen, zoals uw postcode of geslacht, en ook Overige Gegevens wanneer u deze informatie vrijwillig aan ons geeft, zoals het communicatiemiddel dat u bij voorkeur gebruikt. Deze gegevens identificeren u of een andere gebruiker van de Properties niet persoonlijk, tenzij verdere informatie wordt toegevoegd die identificatie mogelijk maakt. In dergelijke gevallen zal de informatie beschouwd worden als persoonlijke identificatie.
 • Informatie over de manier waarop u communiceert op de Properties: Wij kunnen informatie verzamelen over de manier waarop u communiceert op de Properties. Sommige Properties kunnen bijvoorbeeld analysetools gebruiken die ons helpen u beter van dienst te zijn met verbeterde producten, diensten en wijzigingen in de Properties. Deze verzamelde gegevens kunnen ons laten weten welke diensten en functies u binnen een Property het meest gebruikt, evenals apparaattype en hardwarefuncties, land en taal waarin is gedownload, enz.
 • Door gegevens te bundelen: Wij kunnen Persoonsgegevens bundelen zodat u of een andere gebruiker van de Properties door het eindproduct niet persoonlijk worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld door Persoonsgegevens te gebruiken om te berekenen welk percentage van onze gebruikers van een bepaalde artiest houdt.

Hoe wij overige gegevens kunnen gebruiken en openbaar kunnen maken

Houd er rekening mee dat wij Overige Gegevens voor elk doel kunnen gebruiken en openbaar kunnen maken, tenzij dit volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan. Als wij volgens de toepasselijke wetgeving Overige Gegevens als Persoonsgegevens moeten behandelen, kunnen wij die gebruiken zoals hierboven omschreven in de paragraaf "Hoe wij overige gegevens kunnen verzamelen" en ook voor alle doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken. In sommige gevallen kunnen wij Overige Gegevens combineren met Persoonsgegevens (zoals de combinatie van uw naam met uw geografische locatie). Als wij Overige Gegevens met Persoonsgegevens combineren, behandelen we de gecombineerde gegevens als Persoonsgegevens zo lang ze gecombineerd zijn.

VEILIGHEID
Wij nemen redelijke fysieke, technische en administratieve maatregelen om de Persoonsgegevens onder ons beheer te beschermen. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw communicatie met ons niet langer veilig is, waarschuw ons dan onmiddellijk, in overeenstemming met de paragraaf "Contact met ons opnemen" hieronder.

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en openbaar maken van uw Persoonsgegevens
Wij bieden u veel keuzes met betrekking tot ons gebruik en het door ons openbaar maken van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
U kunt zich op de manier zoals hieronder wordt uiteengezet, afmelden van het volgende:

 • Het ontvangen van marketing-gerelateerde e-mails van ons en onze partners: Als u voortaan geen marketing-gerelateerde e-mails van ons en onze partners meer wilt ontvangen, kunt u zich voor dergelijke e-mails afmelden via de afmeldknop in de e-mail of door een e-mail te sturen naar privacypolicy@wmg.com .
 • Het ontvangen van marketing-gerelateerde sms’jes van ons en onze partners: Als u voortaan geen marketing-gerelateerde sms’jes van ons en onze partners meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door "STOP" terug te sms’en of door een e-mail te sturen naar privacypolicy@wmg.com.
 • Het door ons delen van uw Persoonsgegevens met artiesten of niet-gelieerde derden voor hun marketingdoeleinden: Als u niet wilt dat wij uw Persoonsgegevens in de toekomst delen met artiesten of niet-gelieerde derden voor hun marketingdoeleinden, kunt u zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar privacypolicy@wmg.com.
 • Geef in uw e-mail in elk geval duidelijk aan waarvoor u zich afmeldt. Wij zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk proberen aan uw verzoek(en) te voldoen. Houd er rekening mee dat als u zich inderdaad afmeldt voor onze marketing-gerelateerde berichten, wij nog steeds administratieve berichten aan u kunnen sturen; u kunt zich niet afmelden voor administratieve berichten.

Hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens en deze kunt wijzigen of verwijderen

Als u de Persoonsgegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt, wilt inzien, corrigeren, bijwerken, schrappen, beperken of verwijderen, of als u een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens wilt aanvragen om deze naar een ander bedrijf door te sturen (voor zover dit recht op gegevensportabiliteit aan u is verleend door de toepasselijke wetgeving), kunt u contact met ons opnemen via:privacypolicy@wmg.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Maak in uw verzoek alstublieft duidelijk welke Persoonsgegevens u graag wilt wijzigen, of dat u uw Persoonsgegevens uit onze database wilt laten schrappen. Of laat ons anderszins weten welke beperkingen u wilt opleggen aan ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Met het oog op uw bescherming kunnen wij alleen verzoeken met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoeren die horen bij het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Bovendien kunnen wij u vragen uw identiteit te bevestigen voordat wij uw verzoek inwilligen. Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek te voldoen.
Houd er rekening mee dat wij mogelijk bepaalde gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent begonnen voordat u een wijziging of verwijdering aanvroeg (wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet of meedoet aan een promotionele actie, is het mogelijk dat u de Persoonsgegevens die u hebt verstrekt niet kunt wijzigen of verwijderen tot na de voltooiing van een dergelijke aankoop of promotionele actie).

Wanneer onze verzameling en het gebruik van Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken door ons een e-mail te sturen via privacypolicy@wmg.com. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking.

Grensoverschrijdende Doorgifte

De Properties worden beheerd en geëxploiteerd vanuit het Verenigd Koninkrijk: zodoende is dit Privacybeleid, en het door ons verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales, en zijn de Properties niet bedoeld om WMBNLX of een van zijn gelieerde ondernemingen te onderwerpen aan de wetten of jurisdictie van een staat, land of gebied anders dan dat van Engeland en Wales. Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij vestigingen hebben of waar wij dienstverleners inschakelen, en door het gebruik van de Properties begrijpt u dat uw gegevens worden doorgegeven naar landen buiten uw woonland (met inbegrip van de Verenigde Staten), waar regels voor gegevensbescherming kunnen gelden die afwijken van die van uw land.

Als u gevestigd ben in de EER: : Sommige niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden overeenkomstig de EER-normen (de volledige lijst van deze landen staat hier:) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Voor doorgifte vanuit de EER naar landen die de Europese Commissie niet voldoende acht, hebben we gepaste maatregelen getroffen, zoals de modelcontractbepalingen die de Europese Commissie heeft aangenomen met betrekking tot Persoonsgegevens. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen via privacypolicy@wmg.com of u kunt de standaardvoorwaarden raadplegen via deze link.

De Properties zijn niet bestemd voor personen onder de leeftijd van zestien (16) jaar, en wij verzoeken dergelijke personen geen Persoonsgegevens via de Properties te verstrekken.

ACTUALISERING VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen. Bekijk het opschrift met "LAATSTE WIJZIGING" bovenaan deze pagina om te zien wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen op dit Privacybeleid treden in werking wanneer wij het herziene Privacybeleid op of via een Property beschikbaar stellen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Warner Chappell Music Holland BV, gevestigd op Middenweg 1, 1217 HS Hilversum, Nederland, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruik en openbaar maken van uw Persoonsgegevens op grond van dit Privacybeleid.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit Privacybeleid of onze wijze van gegevensverwerking, dan kunt u contact met ons opnemen via privacypolicy@wmg.com. Als u gevestigd bent binnen de EER, of wanneer zich een vermoedelijke inbreuk op de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving voordoet, kunt u ook een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming voor uw land of regio. Een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten is hier beschikbaar.

Wij zijn gevestigd op het volgende adres:

Warner Chappell Music Holland BV
Juridische Afdeling
Middenweg 1
1217 HS Hilversum

t.a.v.: Privacy Coordinator

Houd er alstublieft rekening mee dat e-mails niet altijd veilig zijn, dus neem geen gegevens over creditcards of andere gevoelige informatie in uw e-mails aan ons op.